ไฟล์ excel คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

webmaster's picture

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 แบบง่าย ๆ สไตล์ EXCEL 2003
เป็นไฟล์ excel ใช่ง่าย มีคำอธิบายข้างใน

Download
http://www.st.ac.th/thurakarn/tax91_2552.xls?article_id=238

update ล่าสุด 2552 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยสรุปดังนี้
- เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 150,000 บาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี (เดิม 100,000 บาท)
- ส่วนที่เกิน 150,000 บาทให้เสียภาษีตามเดิม คือร้อยละ 10 และตามข้อบังคับเดิม
- ให้ใช้ในปีภาษี 2551 เป็นต้นไป (ยื่นภาษีในช่วงเดือน มีนาคม 2552)

kamelot's picture

ไฟล์ excel คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรม

ขอบใจมากๆๆ ต๋องจะได้เอาไว้คิดว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่

ถ้าตราชูอยู่เคียงคู่ผู้เรียกร้อง  คานทั้งสองต้องนิ่งไม่ติงไหว ไม่เอนเอียงไปข้างหนึ่งหร

eXTReMe Tracker