ไซฟ่อนเงิน (Syphon)

Rot's picture

ถามทนายว่า ไซฟ่อนเงินผิดกฏหมายยังไง แล้วไซฟ่อนมันเป็นยังไง งง

ยุบไหม อุ้ป  ไม่พูดเรื่องการเมือง :D

kamelot's picture

การไซฟอนเงิน

ความหมายของการ ไซฟอน (Syphon) หมายถึงการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยอาจจะทำผ่านช่องทางการทำธุรกิจปกติในรูปของการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ การกู้หรือให้ยืมเงิน การค้ำประกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารหรือกิจการของคนเหล่านั้น

ส่วนข้อสังเกตพฤติกรรมการไซฟอนเงิน จะมี 2 แบบหลัก ๆ คือ

  1. การที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทำการซื้อสินค้าหรือสินทรัพย์ในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าความเป็นจริง โดยเฉพาะกับบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวผู้บริหาร เจ้าของ หรือผู้ถือหุ้น และ
  2. การที่บริษัทจดทะเบียนอนุมัติเงินกู้หรือลดหนี้สิน หรืออำนวยความสะดวกในด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการเงินของผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร หรือการอนุมัติเงินลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่มีความชัดเจนว่าจะกู้เงินหรือลงทุนในเรื่องใด โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทนั้น ๆ ยังอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
เรื่องความผิดหรือไม่ผิด แนะนำให้ดูคดี.....(เกี่ยวกับการเมือง) เป็นตัวอย่างละกันนะคับ ขอไม่พูดเรื่องนี้ แหะๆ ไม่อยากกินข้าวฟรีนะคับ

ถ้าตราชูอยู่เคียงคู่ผู้เรียกร้อง  คานทั้งสองต้องนิ่งไม่ติงไหว ไม่เอนเอียงไปข้างหนึ่งหร

eXTReMe Tracker